OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:OTL_RB_68_20211013_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:OTL_RB_68_20211013_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...