OXYGEN: Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacje o zarejestrowaniu przez...

OXYGEN: Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informacje o zarejestrowaniu przez...