PASSUS S.A.: wyniki finansowe

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTUSpis załączników:Passus_2023-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)Passus_2023-12-31_pl.xhtml_BD.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)Passus_2023-12-31_pl.xhtml_DD.XAdES  (ZAWARTOŚĆ...

PASSUS S.A.: wyniki finansowe

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTUSpis załączników:Passus_2023-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)Passus_2023-12-31_pl.xhtml_BD.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)Passus_2023-12-31_pl.xhtml_DD.XAdES  (ZAWARTOŚĆ...