PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej z Ørsted dotyczącej projektu budowy morskich farm wiatrowych

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2021 Data sporządzenia:...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej z Ørsted dotyczącej projektu budowy morskich farm wiatrowych

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2021 Data sporządzenia:...