PGMSA: Korekta raportu bieżącego nr 19/2022 z dn. 07.09.2022 pt. Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje poniżej skorygowany raport nr 19/2022 opublikowany w dniu 07.09.2022 roku pt. Zakończenie subskrypcji akcji serii H.Emitent wskazuje, że...

PGMSA: Korekta raportu bieżącego nr 19/2022 z dn. 07.09.2022 pt. Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje poniżej skorygowany raport nr 19/2022 opublikowany w dniu 07.09.2022 roku pt. Zakończenie subskrypcji akcji serii H.Emitent wskazuje, że...