Photon Energy ma umowę na techniczne utrzymanie dwóch farm PV w Polsce

Spółka zależna Photon Energy zawarła umowę na świadczenie pełnego zakresu usług technicznego utrzymania (Operations & Maintenance) dla dwóch elektrowni fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 48 MWp - podał Photon Energy w komunikacie. Do końca 2022 r. spółka zamierza zwiększyć portfel umów na usługi O&M w Polsce do 100 MWp.

Photon Energy ma umowę na techniczne utrzymanie dwóch farm PV w Polsce

Spółka zależna Photon Energy zawarła umowę na świadczenie pełnego zakresu usług technicznego utrzymania (Operations & Maintenance) dla dwóch elektrowni fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 48 MWp - podał Photon Energy w komunikacie. Do końca 2022 r. spółka zamierza zwiększyć portfel umów na usługi O&M w Polsce do 100 MWp.