PKNORLEN: Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką Grupa LOTOS S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:PKN_ORLEN_Statut_Tekst_jednolity_od_01082022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)2022_PKN_ORLEN_Unified_Articles_Association.pdf  (RAPORT...

PKNORLEN: Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką Grupa LOTOS S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:PKN_ORLEN_Statut_Tekst_jednolity_od_01082022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)2022_PKN_ORLEN_Unified_Articles_Association.pdf  (RAPORT...