Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat w UE

Agencja Informacyjna: „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” – to tytuł… Artykuł Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat w UE pochodzi z serwisu Agencja Informacyjna.

Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat w UE
Polska wieś wieś europejska

Agencja Informacyjna: „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” – to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wśród uczestników byli naukowcy, przedsiębiorcy i politycy. Dyskutowali oni o zmianach na polskiej wsi, na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Konferencję „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” otworzyli prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski – prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr hab. Mariusz Maciejczak – prof. SGGW, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Urszula Jóźwiak – prezes  Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Czesław Siekierski podczas konferencji Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat

Podczas konferencji Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wystąpił dr Czesław Siekierski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przedstawił główne problemy współczesnej wsi i przygotowywania do ich rozwiązania, choćby dzięki ustawie dotyczącej dzierżawy. Wskazał na podział wsi związany z pojawieniem się grupy robotników rolnych. dr Czesław Siekierski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaapelował o aktywne włączanie się do dyskusji o przyszłym kształcie Wspólnej Polityki Rolnej.

Konferencja „Polska wieś – wieś europejska”: debata „Polska wieś 2004 vs. 2024 – bilans społeczno-gospodarczy”

W trakcie konferencji „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” odbyły się 3 sesje dyskusyjne. W sesji naukowej „Polska wieś 2004 vs. 2024 – bilans społeczno-gospodarczy”, prelegentami byli dr hab. Monika Stanny – prof. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor IRWiR PAN, oraz prof. dr hab. Henryk Runowski– Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Moderatorem debaty był prof. Mariusz Maciejczak. Z opinii obu naukowców wynika, że bilans uczestnictwa polskiej wsi w Unii Europejskiej jest korzystny, zarazem, że przeszła ona głębokie przeobrażenia demograficzne i ekonomiczne, jednak zróżnicowane w zależności od regionu. Czasem – choćby właśnie pod względem demograficznym i dochodowych – niektóre zmiany są problematyczne.

Monika Stanny: potrzebna wielofunkcyjna gospodarka

Zdaniem Moniki Stanny – prof. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor IRWiR PAN, zmiany demograficzne są papierkiem lakmusowym rozwoju społeczno-gospodarczego. Tam, gdzie struktura gospodarki lokalnej jest związana z rolnictwem, tam występuje też większy regres ludnościowy. Oznacza to, że im bardziej wielofunkcyjna gospodarka, tym większa zachęta do tego, aby ludność nie migrowała ze wsi. W co najmniej 3 na 4 gminy charakteryzujące się wielofunkcyjnym rozwojem odnotowywany jest rzeczywisty przyrost ludności. Proces deagraryzacji (odrolniczenia) stwarza warunki do zahamowania depopulacji wsi. Albo więc odpowiednie ministerstwa przyspieszą proces dezagraryzacji, albo inne ministerstwa będą musiały kierować transfery socjalne do kurczących się ludnościowo samorządów lokalnych.

Henryk Runowski – przyczyną protestów rolników

W opinii prof. Henryka Runowskiego z Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przyczyną protestów rolników jakie miały miejsce w pierwszej połowie 2024 r. był znaczący spadek wysokości dochodów w 2023 roku po bardzo dobrym dochodowo roku poprzedzającym. Jednym z powodów pogorszenia nastrojów są też zmiany w Wspólnej Polityce Rolnej, która od praktyki dopłat bezpośrednich nakierowanych na wspieranie dochodów, zaczęła przechodzić do polityki rekompensowania dodatkowych kosztów, wynikających z nakładanych na gospodarstwa działań, w tym rolno-środowiskowych.

Konferencja „Polska wieś – wieś europejska”: debata „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich w perspektywie nowych założeń polityki europejskiej”

W dyskusji praktyków pt. „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich w perspektywie nowych założeń polityki europejskiej” podczas konferencji „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” uczestniczyli Jan Strzeżek – Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Marek Zagórski – Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej oraz Iwona Dyba – Redaktor naczelna Farmer.pl. Dyskusję moderował Wojciech Szeląg – redaktor stacji telewizyjnej TVP Info.

Iwona Dyba – potrzebne są regulacje dotyczące dzierżawy ziemi

Iwona Dyba – redaktor naczelna Farmer.pl zwróciła uwagę na szereg problemów związanych z obecną i przyszłą polityką europejską względem wsi i rolnictwa. W jej przekonaniu rolnikom trudno inwestować i wychodzić poza schemat paneli fotowoltaicznych, skoro mamy w rolnictwie jedne z najdroższych cen energii w Europie. Potrzebne są też regulacje dotyczące dzierżawy ziemi. – „To, co doskwiera młodym rolnikom, chcącym inwestować w swe gospodarstwa, to brak stabilności i przewidywalności w zakresie legislacji.” – Uważa Iwona Dyba – redaktor naczelna Farmer.pl. Istnieją też problemy związane z tworzeniem grup producenckich czy zbytem produktów z małego przetwórstwa. Raportowanie niefinansowe (ESG) może pośrednio dotknąć też rolników, bo np. w Królestwie Danii pojawił się podatek od poziomu emisji CO2 przez gospodarstwa rolne.

Marek Zagórski – całościowe podejścia do rolnictwa

Marek Zagórski – Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej dostrzegał wagę całościowego podejścia do rolnictwa, w tym m.in. rozwoju infrastruktury społecznej, drogowej czy energetycznej, która na wsi „jest katastrofalna”. W jego przekonaniu, potrzebne są działania rozwijające branżę przemysłu rolno-spożywczego, narasta też problem braku rąk do pracy i depopulacji. Bez podjęcia holistycznych działań, kolejne lata mogą być dla polskiej wsi coraz trudniejsze.

Jan Strzeżek – cyfryzacja sprzyja tworzeniu dużych gospodarstw rolnych

Jan Strzeżek – Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii zwrócił uwagę na na kwestię rozwoju technologicznego polskiej wsi, w tym również cyfryzacji, czemu sprzyja tworzenie dużych gospodarstw rolnych. Jak zaznaczył, istnieją możliwości tworzenia i wdrażania nowych technologii na obszarach wiejskich i obniżania obciążeń rolników. Unowocześnianie wsi wymaga jednak ścisłego współdziałania resortów rolnictwa, cyfryzacji i rozwoju. Szczególnie, że rolnictwo jest jednym fundamentów bezpieczeństwa żywnościowego dla Polski.

Konferencja „Polska wieś – wieś europejska”: debata Tłumaczyć Unię – wyzwanie dla liderów środowisk wiejskich

W panelu dyskusyjnym pt. „Tłumaczyć Unię – wyzwanie dla liderów środowisk wiejskich”, podczas konferencji „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów”, moderowanym przez Andrzeja Szumowskiego – Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczyli: dr Marek Sawicki – Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, marszałek senior Sejmu X kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, oraz Urszula Pasławska – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Marek Sawicki – Polska traci szansę na rozwój samowystarczalnych energetycznie wspólnot lokalnych

Politycy podczas konferencji „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” zgodzili się, że polityka komunikacyjna Unii Europejskiej, ale też często krajowych decydentów, była zła. Dr Marek Sawicki – Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, marszałek senior Sejmu X kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej podkreślił, że rolnik nie może być tylko wyzyskiwanym przez korporacje producentem surowca, lecz powinien być faktycznie rolnikiem. Stanowczo przestrzegł, że Polska traci szansę na rozwój samowystarczalnych energetycznie wspólnot lokalnych. Wyliczał, że w ciągu 3-5 lat Polska może mieć zeroemisyjną produkcję energii opartą o lokalne biogazownie, szczególnie że są na to środki finansowe z Unii Europejskiej, a zakładanie biogazowni nie wymaga szczególnych zezwoleń. Na razie jednak do ekspansji na tym polu szykują się duże zagraniczne koncerny energetyczne.

Urszula Pasławska – Zielony  Ład został on źle przyjęty

„W nowym unijnym rozdaniu Polska powinna przekonywać aby Unia Europejska wróciła do ustawień fabrycznych, powrócić do celów, dla których została stworzona.” – Uważa poseł Urszula Pasławska – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Podkreśliła, że wdrażaniu Europejskiego koncepcji Zielonego Ładu nie towarzyszyły ani ekonomia, ani polityka informacyjna, zatem został on źle przyjęty w całej Europie. Poseł Urszula Pasławska podkreśliła, że w Unii Europejskiej wykuwają się zręby nie tylko polityki rolnej, ale także środowiskowej, również rzutującej na wieś i pociągającej koszty.

Jacek Janiszewski – unijni urzędnicy powinni zaniechać odgórnego narzucania rozwiązań

Dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej ocenił, że niejednokrotnie Polska nie umiała umiejętnie lobbować w Unii Europejskiej na rzecz rolnictwa, co z trudem udawało się przełamywać. W jego przekonaniu, unijni urzędnicy powinni zaniechać odgórnego narzucania rozwiązań i socjologicznie zrozumieć, że rolnik przyjmie to, co jest dobrze pomyślane i co jest opłacalne.

– „Rolników można przekonywać do dobrych rozwiązań docierając z biznesowymi projektami do liderów wsi, czyli tych, którzy są autorytetami – stwierdził dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej poparł też postulaty posła dr. Marka Sawickiego i poseł Urszuli Pasławskiej.

Konferencja „Polska wieś – wieś europejska” organizatorzy, patroni i partnerzy

Organizatorami konferencji „Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy rolników, przedsiębiorców, polityków i ekspertów” byli Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez: Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Polski Związek Łowiecki. Patronat medialny nad konferencją objęli: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Super Biznes”, RaportCSR.pl, Obserwator Gospodarczy, Farmer.pl, Raport ESG. Partnerami wydarzenia byli: Żabka Polska, FAPA – Polska Izba Bankowości Spółdzielczej oraz Neo Energy Group.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce gospodarczej, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Gospodarka, Rolnictwo, ESG /art/ 2.07.2024

Artykuł Polska wieś – wieś europejska: bilans 20 lat w UE pochodzi z serwisu Agencja Informacyjna.