PRAIRIE MINING LIMITED: Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Spis treści:1. RAPORT2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:221006_-_Notice_of_Annual_General_Meeting_-_GRX_final_PL.pdf  (RAPORT) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

PRAIRIE MINING LIMITED: Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Spis treści:1. RAPORT2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:221006_-_Notice_of_Annual_General_Meeting_-_GRX_final_PL.pdf  (RAPORT) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...