PRESENT24: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 23 września 2022

Zarząd Spółki Present24 S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się dnia 23 września 2022 roku.Zwyczajne Walne...

PRESENT24: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 23 września 2022

Zarząd Spółki Present24 S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się dnia 23 września 2022 roku.Zwyczajne Walne...