Propozycja połączenia łańcucha Ethereum 2.0 otrzymuje formalne zatwierdzenie

Propozycja połączenia łańcucha Ethereum 2.0 otrzymuje formalne zatwierdzenie