QUART DEVELOPMENT S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 26 października 2023 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:00_Ogloszenie_WZA_i_projekty_uchwal_QRT.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

QUART DEVELOPMENT S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 26 października 2023 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:00_Ogloszenie_WZA_i_projekty_uchwal_QRT.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...