QUART DEVELOPMENT: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 26 października 2023 r.

Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. na 26 października 2023 r. oraz treść projektów...

QUART DEVELOPMENT: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 26 października 2023 r.

Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. na 26 października 2023 r. oraz treść projektów...