R22 S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019/ 2020

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2021 Data sporządzenia: 2021-03-08...

R22 S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019/ 2020

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2021 Data sporządzenia: 2021-03-08...