: Rejestracja zmian statutu PCF Group S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zalacznik_do_RB_15_2023_Tekst_jednolity_statutu_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Zalacznik_do_RB_15_2023_Articles_of_Association_Consolidated_Text_ENG.pdf  (RAPORT...

: Rejestracja zmian statutu PCF Group S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zalacznik_do_RB_15_2023_Tekst_jednolity_statutu_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Zalacznik_do_RB_15_2023_Articles_of_Association_Consolidated_Text_ENG.pdf  (RAPORT...