REMAK: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:01._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_31.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

REMAK: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:01._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_31.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...