REMEDIS: Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zarząd Remedis SA (dalej "Spółka") informuje, że 20 maja 2023 r. wpłynęła do Spółki dwustronnie elektronicznie podpisana umowa z 19 maja 2023 r. o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 z FEHU Global...

REMEDIS: Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zarząd Remedis SA (dalej "Spółka") informuje, że 20 maja 2023 r. wpłynęła do Spółki dwustronnie elektronicznie podpisana umowa z 19 maja 2023 r. o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 z FEHU Global...