REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na montaż konstrukcji oraz modułów dla farm fotowoltaicznych w Szwecji

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 19 / 2022 Data sporządzenia:...

REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy na montaż konstrukcji oraz modułów dla farm fotowoltaicznych w Szwecji

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 19 / 2022 Data sporządzenia:...