RESBUD SE: Temat: Rozwiązanie umowy z dotychczasowym audytorem - KPMG Baltics OÜ Subject: Termination of contract with previous auditor - KPMG Baltics OÜ

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2022 Data sporządzenia:...

RESBUD SE: Temat: Rozwiązanie umowy z dotychczasowym audytorem - KPMG Baltics OÜ Subject: Termination of contract with previous auditor - KPMG Baltics OÜ

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2022 Data sporządzenia:...