Resort zmienił firmom reguły w trakcie gry

Kilkanaście firm zaangażowało siły i środki, licząc na milionowe granty z programu Szybka ścieżka. Chaos w NCBR spowodował, że ich nie dostaną

Resort zmienił firmom reguły w trakcie gry
Kilkanaście firm zaangażowało siły i środki, licząc na milionowe granty z programu Szybka ścieżka. Chaos w NCBR spowodował, że ich nie dostaną