Roboty pomogą w likwidacji starych obiektów jądrowych

Wielka Brytania i Japonia rozpoczynają współpracę dotyczącą rozwoju nowych zautomatyzowanych technologii. Mają one pomóc w porządkowaniu wciąż niebezpiecznych dla człowieka miejsc.

Roboty pomogą w likwidacji starych obiektów jądrowych

Roboty pomogą w likwidacji starych obiektów jądrowychWielka Brytania i Japonia rozpoczynają współpracę dotyczącą rozwoju nowych zautomatyzowanych technologii. Mają one pomóc w porządkowaniu wciąż niebezpiecznych dla człowieka miejsc.