RONSON DEVELOPMENT SE: Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 69 / 2021 Data sporządzenia:...

RONSON DEVELOPMENT SE: Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 69 / 2021 Data sporządzenia:...