ROPCZYCE: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 6 kwietnia 2021 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2021 Data sporządzenia:...

ROPCZYCE: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 6 kwietnia 2021 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2021 Data sporządzenia:...