RPP: dezinflacji sprzyja obserwowane umocnienie złotego

Niektórzy członkowie RPP w maju ponownie wyrażali opinię, że dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych jest niewystarczająca do powrotu inflacji do celu - podano w opisie dyskusji z posiedzenia RPP w dn. 9-10 maja. Większość Rady oceniała, że dezinflacji sprzyja obserwowane ostatnio umocnienie PLN.

RPP: dezinflacji sprzyja obserwowane umocnienie złotego

Niektórzy członkowie RPP w maju ponownie wyrażali opinię, że dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych jest niewystarczająca do powrotu inflacji do celu - podano w opisie dyskusji z posiedzenia RPP w dn. 9-10 maja. Większość Rady oceniała, że dezinflacji sprzyja obserwowane ostatnio umocnienie PLN.