Ryvu Therapeutics zaprezentowało dane kliniczne i przedkliniczne dla RVU120

Ryvu Therapeutics zaprezentowało zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w badaniu fazy Ib RVU120, u pacjentów z AML i HR-MDS oraz przedkliniczne z badania RVU120 w terapii skojarzonej z inhibitorem JAK1/2, Ruxolitinibem (RUX) w modelach chorób mieloproliferacyjnych (MPN) - podała spółka w komunikacie.

Ryvu Therapeutics zaprezentowało dane kliniczne i przedkliniczne dla RVU120

Ryvu Therapeutics zaprezentowało zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w badaniu fazy Ib RVU120, u pacjentów z AML i HR-MDS oraz przedkliniczne z badania RVU120 w terapii skojarzonej z inhibitorem JAK1/2, Ruxolitinibem (RUX) w modelach chorób mieloproliferacyjnych (MPN) - podała spółka w komunikacie.