Ryvu wyemituje do 4,76 mln akcji serii J

Zarząd Ryvu podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału w granicach kapitału docelowego w drodze emisji do 4,76 mln akcji serii J.

Ryvu wyemituje do 4,76 mln akcji serii J
Zarząd Ryvu podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału w granicach kapitału docelowego w drodze emisji do 4,76 mln akcji serii J.