Rzeszów. W styczniu wyciekły dane pacjentów. Przychodnia poinformowała o tym po pół roku

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie przekazał, że wyciekły newralgiczne dane pacjentów przychodni. Nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL pacjentów były dostępne z powodu "błędu w systemie informatycznym". Do sytuacji doszło w styczniu, jednak placówka poinformowała o tym dopiero teraz.

Rzeszów. W styczniu wyciekły dane pacjentów. Przychodnia poinformowała o tym po pół roku
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie przekazał, że wyciekły newralgiczne dane pacjentów przychodni. Nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL pacjentów były dostępne z powodu "błędu w systemie informatycznym". Do sytuacji doszło w styczniu, jednak placówka poinformowała o tym dopiero teraz.