SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. Programu Motywacyjnego Sfinks Polska S.A. - zakończenie Programu

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 9 / 2021 Data sporządzenia:...

SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. Programu Motywacyjnego Sfinks Polska S.A. - zakończenie Programu

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 9 / 2021 Data sporządzenia:...