Skiba, Pekao: w latach 2021-2024 planujemy finansowanie nowych projektów na kwotę 30 mld zł

Zwiększenie zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie transformacji energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną klientów, własna neutralność klimatyczna, zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz dbałość o równouprawnienie pracowników – to […]

Skiba, Pekao: w latach 2021-2024 planujemy finansowanie nowych projektów na kwotę 30 mld zł

Zwiększenie zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie transformacji energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną klientów, własna neutralność klimatyczna, zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz dbałość o równouprawnienie pracowników – to tylko niektóre z elementów ogłoszonej strategii ESG Banku Pekao do 2024 roku. Na temat strategii mówi w rozmowie z ISBnews.TV prezes Leszek Skiba.

Bank Pekao w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zaangażuje się w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Bank zakłada, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł. Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

Strategia ESG jest kompleksowym dokumentem regulującym podejście banku do zrównoważonego rozwoju. Jest zgodna ze strategią biznesową Pekao na lata 2021-2024 opublikowaną w marcu tego roku. Oparta jest na trzech filarach: środowisko, zaangażowanie i ład. W każdym z tych obszarów bank postawił sobie konkretne cele, z którymi zmierzy się w ciągu kolejnych lat. Zidentyfikował też inicjatywy, które będą wspierały realizację strategii. Dokument został opracowany przy zaangażowaniu przedstawicieli jednostek banku kluczowych dla tematyki ESG, w tym Rady ds. ESG.

– Dbałość o środowisko naturalne, wspieranie rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz zrównoważony rozwój banku są dziś nieodłącznymi elementami biznesowej działalności. Zdecydowanego podejścia do tych kwestii wymagają od nas inwestorzy. Jest to również odpowiedź na wyzwania klimatyczne, społeczne i gospodarcze przed jakimi staje współczesny świat. Dlatego Bank Pekao zdecydował się na publikację strategii ESG, w której w jasny sposób deklaruje swoje plany w tym obszarze na najbliższe lata. Przyjmujemy w niej konkretne zobowiązania wobec naszego otoczenia i pracowników – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Polecamy nasze podcasty

Źródło