Spór agentów z Millennium o wynagrodzenie

Prowadzący oddziały partnerskie twierdzą, że nowe zasady wynagrodzeń ograniczą ich przychody o połowę. Bank tłumaczy się sytuacją rynkową i deklaruje rozwój franczyzy.

Spór agentów z Millennium o wynagrodzenie
Prowadzący oddziały partnerskie twierdzą, że nowe zasady wynagrodzeń ograniczą ich przychody o połowę. Bank tłumaczy się sytuacją rynkową i deklaruje rozwój franczyzy.