STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2020, kończący się 31 grudnia 2020 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2020 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Zalacznik_nr_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU...

STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2020, kończący się 31 grudnia 2020 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2020 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Zalacznik_nr_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU...