STILO: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.

Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2023 r. („NWZ”).Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika...

STILO: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.

Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2023 r. („NWZ”).Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika...