SUNDRAGON: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w Spółce zależnej

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 roku zawarł umowę sprzedaży 5.050 (pięć tysięcy pięćdziesiąt) udziałów w spółce RSY...

SUNDRAGON: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w Spółce zależnej

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 roku zawarł umowę sprzedaży 5.050 (pięć tysięcy pięćdziesiąt) udziałów w spółce RSY...