Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31 maja

  W 1987 roku państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia ustanowiły Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto miało zwracać uwagę świata na epidemię tytoniową oraz związane z…

Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31 maja

 

W 1987 roku państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia ustanowiły Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto miało zwracać uwagę świata na epidemię tytoniową oraz związane z nią niebezpieczeństwa zdrowotne. Rok później  Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło rezolucję WHA42.19 wzywającą do obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu każdego roku 31 maja.

73. Światowy Dzień Zdrowia

65 000 dzieci umiera każdego roku z powodu chorób związanych z biernym paleniem

1 200 000 zgonów rocznie z powodu biernego palenia

4 000 000 hektarów w 125 krajach na świecie zajmują uprawy tytoniu

8 000 000 ludzi umiera z powodu palenia tytoniu.

84 000 000 tony emisji CO2 uwalniane do powietrza podnoszą temperaturę na świecie

600 000 000 drzewa ścięte na papierosy

1 300 000 000 użytkowników tytoniu na całym świecie

22 000 000 000 tony wody użytej do produkcji papierosów

4 500 000 000 000 niedopałków papierosów rocznie jest wyrzucanych generując 1 690 000 000 000 funtów toksycznych odpadów i uwalniając tysiące chemikaliów do powietrza, wody i gleby.

Aby zaradzić epidemii tytoniowej, państwa członkowskie WHO przyjęły w 2003 r. Ramową konwencję WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (WHO FCTC). Obecnie traktat ten ratyfikowały 182 kraje.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 29.05.2023