SYNEKTIK S.A.: Publikacja załącznika do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Synektik_SA_Polityka_Wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

SYNEKTIK S.A.: Publikacja załącznika do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Synektik_SA_Polityka_Wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...