Tabela kursów średnich NBP nr 017/A/NBP/2021

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-01-27

Tabela kursów średnich NBP nr 017/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-01-27