Tabela kursów średnich NBP nr 194/A/NBP/2022

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-10-06

Tabela kursów średnich NBP nr 194/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-10-06