THE FARM 51 GROUP S.A.: Rozpoczęcie otwartych testów wersji beta gry World War 3

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 / 2022 Data sporządzenia:...

THE FARM 51 GROUP S.A.: Rozpoczęcie otwartych testów wersji beta gry World War 3

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 / 2022 Data sporządzenia:...