TikTok ze zmianami w zakresie rekomendowanych treści

Platforma TikTok wprowadziła aktualizację aplikacji, która pozwala użytkownikom na odświeżenie rekomendacji polecanych w sekcji „Dla Ciebie”. Ma to ograniczyć powtarzające się treści i pomóc trafniej je odbierać.

TikTok ze zmianami w zakresie rekomendowanych treści
Platforma TikTok wprowadziła aktualizację aplikacji, która pozwala użytkownikom na odświeżenie rekomendacji polecanych w sekcji „Dla Ciebie”. Ma to ograniczyć powtarzające się treści i pomóc trafniej je odbierać.