TK zajmie się sprawą przedłużenia kadencji RPO. Bodnar: Wnoszę o wyłączenie Julii Przyłębskiej

Adam Bodnar złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wyłączenie Julii Przyłębskiej z orzekania w sprawie konstytucyjności przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. We wniosku wskazano, że Przyłębska podczas badania sprawy może nie zachować bezstronności ze względu na krytyczne uwagi jej męża pod adresem Adama Bodnara.

TK zajmie się sprawą przedłużenia kadencji RPO. Bodnar: Wnoszę o wyłączenie Julii Przyłębskiej
Adam Bodnar złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wyłączenie Julii Przyłębskiej z orzekania w sprawie konstytucyjności przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. We wniosku wskazano, że Przyłębska podczas badania sprawy może nie zachować bezstronności ze względu na krytyczne uwagi jej męża pod adresem Adama Bodnara.