Twitter ze wzrostem wpływów i stratą wskutek podatku, ma 192 mln użytkowników serwisu

W 2020 roku Twitter zanotował wzrost przychodów o 7 procent, z czego ponad 3,2 mld dolarów stanowiły wpływy reklamowe. Spółka wykazała roczną stratę na poziomie 1,136 mld dolarów, zaś liczba użytkowników Twittera na koniec 2020 roku wynosiła 192 mln.

Twitter ze wzrostem wpływów i stratą wskutek podatku, ma 192 mln użytkowników serwisu
W 2020 roku Twitter zanotował wzrost przychodów o 7 procent, z czego ponad 3,2 mld dolarów stanowiły wpływy reklamowe. Spółka wykazała roczną stratę na poziomie 1,136 mld dolarów, zaś liczba użytkowników Twittera na koniec 2020 roku wynosiła 192 mln.