UNILABGAM: Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika...

UNILABGAM: Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika...