URE zatwierdził zmianę taryfy dystrybucyjnej PSG. Wzrost stawek wyniesie średnio 2,6 proc.

Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa. Wzrost stawek opłat wyniesie średnio 2,6 proc. - podał URE w komunikacie prasowym. W konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych - tj. łącznie za gaz i jego dostawę - wzrosną od ok. 0,5 proc do 0,7 proc.

URE zatwierdził zmianę taryfy dystrybucyjnej PSG. Wzrost stawek wyniesie średnio 2,6 proc.

Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa. Wzrost stawek opłat wyniesie średnio 2,6 proc. - podał URE w komunikacie prasowym. W konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych - tj. łącznie za gaz i jego dostawę - wzrosną od ok. 0,5 proc do 0,7 proc.