VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Emitenta w ramach konkursu Szybka ścieżka dla Mazowsza

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2021 Data sporządzenia:...

VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Emitenta w ramach konkursu Szybka ścieżka dla Mazowsza

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2021 Data sporządzenia:...