VIGO PHOTONICS S.A.: Otrzymanie powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:pdf_639858.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)pdf_639890.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

VIGO PHOTONICS S.A.: Otrzymanie powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:pdf_639858.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)pdf_639890.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...