VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy przez firmę audytorską.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 29 / 2023 Data sporządzenia:...

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy przez firmę audytorską.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 29 / 2023 Data sporządzenia:...