W II kw. 2022/2023 zysk LPP spadł o 46 proc.

W II kwartale roku obrotowego 2022/2023 zysk netto LPP spadł o 46 proc. do 246,2 mln zł i był o 4 proc. niższy od konsensu prognoz analityków.

W II kw. 2022/2023 zysk LPP spadł o 46 proc.
W II kwartale roku obrotowego 2022/2023 zysk netto LPP spadł o 46 proc. do 246,2 mln zł i był o 4 proc. niższy od konsensu prognoz analityków.