W miarę spadku cen spada zainteresowanie otwartymi kontraktami terminowymi ARB firmy Arbitrum

W miarę spadku cen spada zainteresowanie otwartymi kontraktami terminowymi ARB firmy Arbitrum