Wyniki AB w III kw. 2020/21 vs konsensus PAP (tabela)

Poniżej przedstawiamy wyniki AB w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21 oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów.

Wyniki AB w III kw. 2020/21 vs konsensus PAP (tabela)

Poniżej przedstawiamy wyniki AB w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21 oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów.