Wyniki Echo Investment w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Poniżej przedstawiamy wyniki Echo Investment w pierwszym kwartale 2021 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów.

Wyniki Echo Investment w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Poniżej przedstawiamy wyniki Echo Investment w pierwszym kwartale 2021 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów.